Arbitrum IOU Token Trades Around $10 as Major Exchanges List ARB